Serveis Trans Diema

Contenedores en alquiler en Igualada

Contenidors en lloguer

A Trans Diema l'oferim contenidors en lloguer pel transport de residus no perillosos de tota classe: àrids, sorres, graves, enderrocs, fustes, plàstics, vidre, estris, mobles... Amb servei a empreses de la construcció i la indústria, entitats públiques com a ajuntaments, clients particulars o comunitats de veïns.

Trans Diema

  C/ Països Baixos, 1,
Polígono industrial Les Comes, Igualada , Barcelona, (Barcelona)

  938 054 217

  938 037 298